Antall besøkende

2624969

Kul kis

Dagen idag har vært helt fantastisk her på Kuretoppen. Som for skikkelig å feire været og påskeferien og Kuretoppen kom et helt lite 17.maitog personlig traskende i oppkjørselen: en tusenbein!