Antall besøkende

2625629

Hva slags fuggel er dette?

Denne fuggelen ble jaget av noen sjøfugl over vannet og kom etterhvert på kameraskuddhold (så vidt) . Kompetente folk fra Hagen i Hemne gjetter på fiskeørn. Noen som mener de har bedre forslag?

Siste: jeg har sjekket med Wikipedia. Dette er en fiskeørn. Her er lenke til mer om denne fjærkledde: http://no.wikipedia.org/wiki/Fiske%C3%B8rn