Antall besøkende

2599278

Ny installasjon på nyåret: flaggermuskasse

Helt feil konstruert i henhold til zoologi-ekspertisen, men ganske høy sjarmfaktor. Nå kan 2019-myggen på Kuretoppen grue seg!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>