Antall besøkende

2625629

Innviklet utvikling

Bregnene er morsomme å følge om våren der de vikler seg ut i et innviklet nett av snurrer og krumelurer.
IMG_5622

Liv i bregnene

Bregnene har en så kul måte å vikle seg ut på!
bregne

Kule bregner vikler seg ut

Selvhjulpen bregne pakker seg selv ut

Mens påskegåtene på TV-krim’en trenger påskedetektivene for å bli rullet opp, ruller bregnene på Kuretoppen seg ut helt av seg selv.

Bregne bregner seg ut

Bregne