Antall besøkende

2625629

Nykomling nr 2: klokkebusk

Weigela ‘Minuet’ heter denne klokkebusktypen som jeg kjøpte idag. Den skal kunne bli 1,5-2 meter høy ifølge plakaten som fulgte med, og bare 60-70 cm ifølge alle andre steder jeg finner opplysninger om denne typen.
Her er lenke til mer om min nyanskaffede klokkebusk: http://www.nrk.no/planteguiden/?action=Plant&plantId=642#action=Browse&typeId=4&familyId=601&startRowIndex=0