Antall besøkende

2625629

Johannesurt

Latinsk navn: Hypericum perforatum

Plantet: Ukjent

Lenke: http://en.wikipedia.org/wiki/St_John’s_wort

Takk, Hanna!